Landesrat, a közösség

A Landesrat szervezet legfőbb célja a magyarországi német nemzetiség identitásának megőrzése, anyanyelvének és zenei örökségének ápolása, valamint kulturális és hitéleti hagyományainak tovább örökítése.

Országos ernyőszervezetként idén 25 éve fog össze 268 regisztrált tagegyesületet, – felnőtt, ifjúsági és gyermek kultúrcsoportot – a hazai németség mintegy 7 500 tagját. A magyarországi nemzetiségi egyesületek között méltán tekintik a legnagyobb civil szervezetnek.

A nemzetiségi identitást az ének, a zene és a tánc nyelvén, életörömmel átitatva adják át a felnövekvő nemzedékeknek, biztosítva ezáltal a német nemzetiségi hagyományok és kultúra fennmaradását. A szervezet közösségépítő, kohéziós szerepe példa értékű a magyarországi németség életében. A hagyományőrző programokat az ország különböző, németek lakta településein rendezik meg.

A Landesrat történelmének 25 éve alatt kiépítette infrastruktúráját:

– létrehozta az egyes területek tevékenységét felkaroló alszervezeteket, az ének-, a zene-, a tánckarok, az egyházzenei és az ifjúsági szekciót;
– évente országos fesztivált rendez 3 éves rotációs rendszerben a felnőtt és a gyermek csoportok számára;
– megalapította a közösség példaértékű tevékenységet végző személyiségeit elismerő díjait. Az énekkultúrában a  Stefan-Kerner Díj, a zenei életben a Josef Gungl Díj és a  tánckultúrában elért eredményekért a Volkstanzkultur Díj méltó birtokosai lehetnek a hazai németség nagy alakjai.

Identitást erősítő és a kultúráis örökség megőrzésére irányuló programjai:

„Harmonikawoche“: országos német anyanyelvi-, népzenei hagyományőrző-, hitéleti-, identitást erősítő szakmai hét. 

„Singwoche”: magyarországi német énekhagyományt őrző-, identitást erősítő szakmai hét.

 „Volkstanzwoche” :  országos német néptáncosok, identitást erősítő találkozója.

„Schwabenjugendtreffen”:  sváb fiatalok országos kulturális identitást erősítő találkozója, a fiatalok aktivizálása, és a közösségi élet lehetőségeinek megteremtése érdekében.

Generációk hagyományőrző, hitéleti közösség építő programjai:

Régi hangszeres zenészek országos találkozója: a rendezvényen a sváb nemzetiség jellegzetes hangszereit megszólaltató zenészek veszek részt. A rendezvényeken felcsendül a gombos harmonika, a szájharmonika, a cimbalom és citera ősi hangja. 

„Familienmusik“ – családi zenekarok országos találkozója: a rendezvény célja, hogy a közösségek a közös örömzenéléssel a családok összetartó erejét, egységét érzékeljék, megbecsüljék.

Magyarországi német egyházzene ünnepe: a  rendezvény lehetőséget nyújt a hazai német egyházzene újjáélesztésére és az anyanyelvi hitélet aktív gyakorlására. Kórusok, zenekarok együttműködésével megvalósuló nagyszabású ünnepség.

Országos rendezvények a hagyományápolás szolgálatában:

A Landesrat rotációs rendszerben, évente rendez országos fesztivált minden évben más szekció részére. A fesztiválokat ifjúsági és felnőtt együttesek számára egyaránt megrendezik.  A rendezvény célja és egyben eredménye is a csoportok minőségi munkára való ösztönzése. 

– Országos gyermek német néptánc minősítő versenyek és fesztivál
– Magyarországi német ifjúsági kórusok országos fesztiválja
– Magyarországi német fúvószenekarok országos fesztiválja

A hagyományápolás és közösségépítés mellett a Landestat nagy hangsúlyt fektet a német anyanyelv használatára, melyet a rendezvényeken kívül is ösztönöz közösségeiben.

Szerteágazó hazai és nemzetközi kapcsolatok:

A szervezet tevékenységével kulturális párbeszédet szorgalmaz közösségein belül és kívül egyaránt. Hazai rendezvényei, kapcsolati hálózata, kötődései mellett aktívan ápolja nemzetközi kapcsolatait is a nagyvilág dunamenti sváb közösségeivel.

Landesrat tisztségviselők

Ének szekció

Zenekari szekció

Tánc szekció

Egyházzenei szekció

Ifjúsági szekció

Ellenőrző Bizottság