Báling József (1928-2016)

Báling József, a Landesrat szervezet alapító atyja. Német nemzetiségi család sarjaként beleszületett abba a társadalmi és kulturális közegbe, melyért a későbbiekben szenvedélyesen tett, és amelyet mérhetetlen alázattal szolgált. A hazai németség egyik központját jelentő Baranya megyében újságíróként alkotott és elhivatottan támogatta a magyarországi német kultúra ápolására irányuló törekvéseket.

Rendkívüli szervezőkészsége, elkötelezettsége és a magyarországi németséghez való hűsége lehetővé tették, hogy helyi tevékenységét országos szintre emelje.  A Német Önkormányzatok Országos Szövetségének kulturális alelnökeként a németajkú közösségekkel aktív kapcsolatot ápolt.

1996-ban Fódi János barátjával közösen létrehozták a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsát. A szervezet felépítésében, minősítő rendszerének kidolgozásában és sikeres működtetésében jelentős szerepet játszottak mindketten.

A német kultúra szervezésében betöltött kiemelkedő tevékenységéért 1999-ben megkapta a magyarországi németség legmagasabb kitüntetését, a “Magyarországi Németségért Arany Dísztűt”. Számos kitüntetéssel ismerték el újságírói, szerkesztői és kulturális tevékenységét, valamint ő lett szülőfaluja Feked és Baranya megye első díszpolgára.

Nagy szeretet és tisztelet övezte személyiségét. Közvetlen, nyílt emberi természete, korrekt, egyenes stílusa, nagy szakmai tapasztalata és szerénysége érdemesítette erre a szeretetre.

A hazai németség a nemzetiségéért tett elkötelezett munkássága iránti tisztelete jeléül szülőfaluja, Feked templomkertjében, 2019-ben életnagyságú bronz szobrot állíttatott, mely örökre őrzi emlékét az utókor számára.

Fódi János (1933-2022)

Báling József mellett a magyarországi német kultúrcsoportokat egyesítő Landesrat szervezet létrehozásának másik ötletgazdája. Nemcsak az alapításnál volt jelen, de azt követően is új ötleteivel, kreativitásával folyamatosan gazdagította a szervezet életét. A Landesrat működése során számos fontos eseménynél játszott jelentős szerepet.

A Landesrat 20 éves jubileumi ünnepségén egy interjú alkalmával így idézte fel miként alakult meg a Landesrat szervezet:

„ … Báling Józsi bácsi elővett egy nagy füzetet és megkérdezte mi a tervem, mit szeretnék csinálni, hogyan alakul a mi zenénk jövője. Sok mindent mondtam, ő mindent felírt, és az üléseken mindig ezt vette elő. Mígnem végre eljutottunk odáig, hogy létrehozhattuk az Országos Tanácsot.”

A csolnoki zenész, zenetanár, karnagy mind települése mind a Landesrat életében maradandót alkotott. Korszakalkotó, újító ötleteivel hozzájárult a szervezet fejlődéséhez, működésében újító ötletek meghonosításához.

Nevéhez fűződik többek között a Magyarországi Német Ifjúsági Válogatott Fúvószenekar, a JAO=Jugendauswahlorchester megalakítása és a „Régi hangszeres zenészek” találkozójának ötlete, létrehozása.

Belföldi kapcsolatai mellett külföldön is kiterjedt ismeretségi körrel rendelkezik, jó viszonyt ápol bajorországi, dél-tiroli, Trentino-beli (Olaszország) zenei szövetségekkel, mely a Landesrat tagjai számára a mai napig számos nagyszerű tapasztalatcsere és képzési lehetőséget jelent.

Életműve elismeréseként a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2002-ben a „Magyarországi Németségért Arany Dísztű” kitüntetést, a Landesrat pedig 2006-ban a Josef Gungl Emlékérmet adományozta.

A magyarországi német nemzetiség kulturális életének jelentős köztiszteletben álló és meghatározó személyisége volt. Szellemisége örökké velünk marad a Landesrat közösségében.

Heilig Ferenc

Heilig Ferenc 2001-ben vette át a vezetői funkciót a szervezet alapító atyjától, Báling Józseftől.

Nevéhez fűződik a szervezet első öt évében lefektetett alapok kiteljesítése.

A német nemzetiség kultúrkincs megőrzését támogatják az általa útjára indított kezdeményezések.

2003-ban a szervezet másik alapító atyjával, Fódi Jánossal és a dunabogdányi Schwarz Józseffel megalakítják a Magyarországi Német Ifjúsági Válogatott Fúvószenekart (Jugendauswahlorchester), mely a német nemzetiségi fúvószenészek legjobbjait tömöríti, és reprezentatív zenekarként képviseli a hazai németséget bel- és külföldön egyaránt.

A hagyományápolás másik két új formáját is meghonosította a Landesrat életében: a 2003 óta hagyománnyá vált „Régi hangszeres zenészek országos találkozóját” és a 2009-ben először megrendezett „Familienmusik” találkozót, melyek azóta is évente megrendezésre kerülő színfoltként illeszkednek a szervezet életébe.

2011-ben létrehozta az ifjúsági szekciót, a fiatalok bevonzása és a szervezet keretein belüli megtartása érdekében. Felismerte, hogy a nemzetiségi kultúrkincs fennmaradása akkor biztosított, ha azt eredeti formában, és színvonalas előadásmódban gyakorolják és adják át a fiataloknak. Ezzel a céllal ösztönözte az egyes szekciók továbbképzéseit szakmai fejlődésük és tudásuk folyamatos bővítése érdekében.

A hazai német kulturális élet, a zenei hagyományok és az anyanyelv ápolása érdekében végzett sokoldalú munkásságának legmagasabb szintű elismerése a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés, melyet 2012-ben, Landesrat elnöki megbízatásának utolsó évében vehetett át.

1996 – a Landesrat szerezet megalapítása

Báling József és Fódi János kezdeményezésére megalakul a Landesrat szervezet az ének, zene és tánc szövetségek összefogásával.

1996-2001
  Báling József  a szervezet alapítója és első elnöke

1996-2001

A Forum információs lap szerkesztője: Báling József
2001-2012
Heilig Ferenc a Landesrat elnöke

2001-2004

Irodavezető: Huszák Gézáné

2003

I. Régi hangszeres zenészek
országos találkozója

Magyarországi Német Ifjúsági Válogatott Fúvószenekar (Jugendauswahlorchester)

2004-2006

Irodavezető: Sebők Kata

2006

10 éves a Landesrat

2006-2019

A LandesratForum szerkesztője:
Manfred Mayerhofer

2006-2007

Irodavezető: Kentzler Eszter

2007-2019

Irodavezető: Ledényi Zsuzsa

2008

A Landesrat Harmonika Zenekar megalakulása
I. „Harmonikawoche” szakmai hét

2009

I. „Familienmusik” Családi zenekarok országos találkozója

2010

Megalakul az Ifjúsági szekció,
évente találkozót szerveznek – “Jugendschwabentreffen”
2011
A Landesrat címere a szervezet szimbóluma

2011

15 éves a Landesrat: Jubileumi ünnepség Villányban

I. „Singwoche” továbbképző hét szervezése

- 2012
A Landesrat élén
Kreisz László
Kreisz László

2015

I. „Volkstanzwoche” továbbképző hét szervezése
2016

20éves a Landesrat közösség
“Landesrat – die Gemeinschaft”

2020 -

Irodavezető: Hahn János

2020

Szakmai továbbképzések, workshopok
2021
A Landesrat Verlag létrehozása

2022

A Landesrat 25 éves jubileuma

Kreisz László

2012-ben vette át a szervezet vezetését. Az alapító atyák alap gondolatára építve folytatja az elődök alkotó tevékenységét.

A magyarországi népzenét professzionálisan művelő zenész, együttesvezető. A német nemzetiségi hagyományok őrzésében, átadásában meghatározó szervező, irányító személyiség.

Legfőbb célkitűzései:

– „Landesrat, a közösség”: az összetartozás érzésének erősítése, közvetítése;
– a XXI. században is tradicionális, mégis vonzó, élményalapú minta felmutatása;
– Az ének, zene és tánc minősítési rendszerben professzionális szervezeti struktúra kialakítása;
– a Landesrat gazdasági stabilitásának megteremtése;
– a szervezet tevékenységének kiterjesztése a virtuális térben, közösségi média felületek bevonása a kommunikációba;
– a kulturális és a szellemi alkotások megbecsülése és a hozzáférhetőség biztosítása (honlap, webshop, archívum);
– a Landesrat Verlag Kiadó létrehozása.