„Wer singt, betet doppelt.” /Martin Luther/

A Magyarországon élő németséget a nehéz történelmi korszakokban anyanyelve és erős keresztény hite tartotta meg.  Alapvető igény és a mindennapok természetes eseménye volt egykoron, hogy anyanyelvükön követék a miséket és vettek részt az egyházi életben. Ez ma már csak szervezetten és tudatos törekvés eredményeként valósulhat meg.

Örömteli látni, hogy a felnövekvő nemzedékek hagyományaikat, kultúrájukat aktívan ápolják, viszont emellett az is érzékelhető, hogy a német nyelvű egyházi hitélet gyakorlása hosszú éveken át nem kapott elég hangsúlyt.

Ezt a  hiányosságot ismerte és karolta fel országos ernyőszervezetként a Landesrat, mely alapvető feladatának tekinti a német egyházzene újjáélesztését és a németajkú lakosság aktív hitéletre való ösztönzését. Az egyházi dallamok megszólaltatása mellett fontosnak tartja, hogy az egyházi életben is újra teret nyerjen a német anyanyelv használata.

E célokat szem előtt tartva 2006-ban Neubrandt Ferenc kezdeményezésére alakult meg a Landesrat egyházzenei szekciója.

A szekció tagjainak az egyházzene műveléséért, megőrzéséért tett törekvéseinek legfontosabb elemei:

– szívügyüknek tekintik az egyházi ének és zenei kultúrkincs megőrzését, ápolását;
– folyamatosan kutatják, gyűjtik, lejegyzik és rendszerezik az egyházi népénekeket és a kórusokat is erre ösztönzik;
– a szekció összegyűjtötte és megörökítette a hazai megjelenésű német nyelvű egyházi kiadványokat;
– rendezvényeikkel lehetőséget biztosítanak a németajkú hitélet gyakorlására.