„Einer Tradition treu zu sein, bedeutet, der Flamme treu zu sein
und nicht der Asche.”

„A hagyományőrzés nem a hamu imádata, hanem a tűz továbbadása.”

A Landesrat szervezet tevékenységének egyik fontos eleme, hogy a hazai németség hagyományainak fennmaradását, átörökítését elősegítse az ifjabb korosztályok bevonásával.

2010-ben alakult meg a szervezet ifjúsági szekciója az értékmentés, a nemzetiségi kultúra megőrzésének aktív támogatására és a zenész utánpótlás kinevelésére.

Az ember természetes igénye az örömteli közösségi együttlét. Az ének-, zene- és a tánc közösségformáló erejére alapozva a szekció aktívan szervezi az ifjúság találkozási lehetőségeit. A nemzetiségi szokások, az ének-zenei anyanyelv és a tánckultúra megismertetésével, régi motívumok újra értelmezésével sikerül elérni, hogy a fiatalok örökségüket mindennapjaikba beépítve éljék meg, melyek  mindennapi szokássá válhatnak és fennmaradhatnak az utókor számára.

Az ifjúsági szekció szívügye a hazai német fiatalok összefogása, integrálása, mely a fennmaradás záloga. E cél érdekében a szekció minden évben megrendezi a Sváb Fiatalok Országos Kulturális, Identitást erősítő Találkozóját (Schwabenjugendtreffen).

A találkozók, rendezvények legfőbb célkitűzései:

– a nemzetiség kulturális identitásának közösségben történő megélése;
– a tapasztalatcserén keresztül az amatőr együttesek munkájának megismerése, szakmai támogatása;
– az átlagosnál jobb képességű fiatal együttesek ösztönzése a további szakirányú munkára;
– külső szakértők bevonásával új impulzusokat adni az ifjúság ének-, zenei és tánctudásának fejlesztéséhez;
– az ifjúság motiválása a nemzetiségi anyanyelv használatra;
– együttműködésre, kapcsolattartásra való ösztönzés.

A rendezvényektől azt remélik, hogy a fiatalok jobban megismerik egymást, szorosabb országos kapcsolati háló jön létre közöttük és ezáltal erősödni fog érdekképviseletük, közéleti szerepvállalási kedvük. Többféle nyelvtudásuk hidat képez a jövőben a Landesrat szervezet nemzetközi kapcsolatainak ápolásában is.

Az ifjúsági szekció ösztönzi a csoportok közötti tudásmegosztást. 2019-ben rendezte meg a szekció első szakmai továbbképzését, mely a folyamatos fejlődés és a szakmai eszmecsere fórumává vált. A Landesrat szekciók szakmai vezetői mellett külső szakértők felkérésével új látásmódra ösztönzik az ifjúságot a hagyományok értelmezésében, megélésében.