LANDESRAT, a közösség

A Landesrat felelősséget érez a hazai németség identitásának megőrzéséért, ösztönzi anyanyelvének és zenei anyanyelvének ápolását, ének-, zenei- és tánchagyományainak megőrzését és tovább örökítését.

ÉNEK szekció

Küldetésünk a német nemzetiségi ének kultúra ápolása és megőrzése, a német világi-, és egyházi dallamok gyűjtésével, megismertetésével, a kórusok szakmai fejlődésének támogatásával.

Zenekari szekció

Célunk a német nemzetiségi zenei hagyományok ápolása, az autentikus népi dallamkincs felkutatása, feldolgozása a közös zenélés felemelő örömével.

Tánc szekció

Küldetésünk a sokszínű német nemzetiségi tánckultúra és népviselet megőrzése, megismertetése és tovább örökítése a német nemzetiségi identitás megerősítéséért.

Egyházzenei szekció

Célunk a hazai német egyházzene újjáélesztése, a németajkú lakosság aktív, anyanyelvi hitéletre való ösztönzése, az egyházi ének- és zenei kultúrkincs megőrzésével, ápolásával.

Ifjúsági szekció

Küldetésünk a német nemzetiségi identitás megőrzésének ösztönzése, tovább örökítése a felnövekvő nemzedékeknek az ének-zenei- és tánckultúra közösség formáló erejével.

Landeskalender

Egy naptár mindenkinek. Praktikus eseménynaptár, melyből könnyedén, átláthatóan tájékozódhat a hazai németség országos programjairól, köztük a Landesrat szervezet eseményeiről.

Hírek

Rendezvények

Támogatóink