Szakmai továbbképzések

A Landesrat szervezet rendezvényei sorában a kulturális és hitéleti hagyományok ápolását célzó programok mellett teret kapnak olyan jellegűek is, amely középpontjában a képességfejlesztés és szakmai fejlődés áll.

Az ének szekció a kórusok képzésére, képeségfejlesztésére 2011 óta sikeresen szervezi meg

„Singwoche”, szakmai rendezvényét, a kórusok továbbképző hetét. 
A továbbképzés célja: a hagyomány- és értékmegőrzés mellett az ének-zenei szakmai készségfejlesztés.

Az egyre ismertebbé váló „Singwoche” előzményei:

Pilisvörösvár (2012.,2013.), Városlőd (2014.), Pécsvárad(2015.), Pilisvörösvár(2016.), Pécsvárad (2017.), Budapest (2018.), Zirc (2019.)

A résztvevő kórusok számos területen bővíthetik tudásukat a hasznos programokkal teli hét során, melyet a szakmai tartalom mellett a közösségi együttlét, az összetartozás érzése fűszereznek meg.

A tematikus hét által lefedett főbb témák, készségterületek:

 • Az énekléshez szükséges előadás módbeli és tájegységekre jellemző ismeretek elméleti és gyakorlati jártasság megalapozása, fejlesztése, a továbbképzése.
 • A hazai német népdal, népzene, egyházi ének és zene alapjainak megismerése;
 • Stílusismeret;
 • Énekkari képzés, hangképzés, vezénylési alapismeretek elsajátítása;
 • Műsorválasztás, kóruspróba, a szervezés fontossága;
 • Anyanyelv ápolása a népdalban;

–     Honismeret, a tájegységre jellemző német népzenei,- és  hagyományok ismeretének  bővítése régi népszokások felelevenítése; – az egyes tájegységek népdala, néptánca, népzenéje jellegzetességeinek   megismertetése és átörökítése;
A tájegységre jellemző népviselet, öltözködéskultúra megismerése

Kiket várnak a szakmai hétre?

 • Minden kórusvezetőt, aki szeretne vezénylési alapismeretekre szert tenni, vagy a már meglévő tudását tovább fejleszteni;
 • Mindazokat, akik szeretnek német nyelven énekelni, továbbá megismerkednének a különböző hagyományőrző énekekkel;
 • Aki szeretne német egyházi ismeretekre szert tenni;
 • Akinek fontos az anyanyelv és a zenei anyanyelv ápolása, megőrzése; ill. az
 • Identitásának felismerése, erősítése;
 • Akiknek fontos a közösségben végzett munka öröme és összetartó ereje.

1-2 napos szakmai képzés (Fachtag)

Az ének szekció 2020-ban indította útjára a pandémiás helyzet hatására a szűk körű, elsősorban kórusvezetőknek, kántoroknak szóló 1-2 napos szakmai rendezvényét, melyet a többi rendezvényhez hasonlóan mindig más-más németajkú településen szerveznek meg. A képzés célja  a hazai németség kulturális hagyományainak, dalkincsének értékvesztés nélküli átörökítése, valamint a kórusok, ének-zenei csoportok a mindennapokban azonnal alkalmazható hasznos tudáshoz jussanak.

A tavalyi sikeres csolnoki képzést követően a szakmai nap idén szeptemberben Mányon kerül megrendezésre.

2021. évi ének-zenei képzések: