Szakmai képzések

A Landesrat szervezet rendezvényei sorában a kulturális és hitéleti hagyományok ápolását célzó programok mellett teret kapnak olyan jellegűek is, melyek középpontjában a képességfejlesztés és a folyamatos szakmai fejlődés áll.

“Singwoche” – szakmai hét

Az ének szekció 2011 óta sikeresen szervezi meg „Singwoche”, szakmai rendezvényét, a kórusok továbbképző hetét.

A képzés célja: a hagyomány- és értékmegőrzés mellett az ének-zenei szakmai készségfejlesztés. 

Az egyre népszerűbbé váló „Singwoche” képzés korábbi helyszínei:
Pilisvörösvár (2012., 2013.), Városlőd (2014.), Pécsvárad (2015.), Pilisvörösvár (2016.), Pécsvárad (2017.), Budapest (2018.), Zirc (2019.).

A résztvevő kórusok számos területen bővíthetik tudásukat a hasznos programokkal teli hét során, melyet a szakmai tartalom mellett a közösségi együttlét, a kapcsolatépítés és az összetartozás érzése fűszereznek meg.

A tematikus hét által lefedett főbb témák, készségterületek:

– Az énekléshez szükséges előadás módbeli és tájegységekre jellemző ismeretek elméleti és gyakorlati jártasság megalapozása, fejlesztése, továbbképzése.;
– A hazai német népdal, népzene, egyházi ének és zene alapjainak megismerése;
– Stílusismeret;
– Énekkari képzés, hangképzés, vezénylési alapismeretek elsajátítása;
– Műsorválasztás, kóruspróba, a szervezési ismeretek;
– Anyanyelv ápolása a népdalban;
– Honismeret, a tájegységre jellemző német népzenei,- és  hagyományok ismeretének  bővítése, régi népszokások felelevenítése;
– Az egyes tájegységek jellegzetességeinek  megismertetése és átörökítése;
– A tájegységre jellemző népviselet, öltözködéskultúra megismerése.

Kiket várnak a szakmai hétre?

– minden kórusvezetőt, aki szeretne vezénylési alapismeretekre szert tenni, vagy a már meglévő tudását tovább fejleszteni;
– mindazokat, akik szeretnek német nyelven énekelni, s emellett megismerkednének újabb hagyományőrző énekekkel;
– aki szeretne német egyházi ismeretekre szert tenni;
– akinek fontos az anyanyelv és a zenei anyanyelv ápolása, megőrzése;
– akiknek fontos a közösségben végzett munka öröme és összekovácsoló ereje.

Szakmai továbbképzés (Fachtag)

Az ének szekció 2020-ban indította útjára a pandémiás helyzet hatására  szűk körű, elsősorban kórusvezetőknek, kántoroknak szóló egynapos szakmai rendezvényét.
A képzés célja  a hazai németség kulturális hagyományainak, dalkincsének értékvesztés nélküli átörökítése, valamint a kórusok mindennapokban alkalmazható hasznos, praktikus tudással való felvértezése.

A tavalyi sikeres csolnoki képzést követően a szakmai nap 2021 szeptemberében Mányon kerül megrendezésre.