Rendezvények

Landesrat, a Közösség. A szervezet jelmondata is szimbolizálja azt a szellemiséget, összekovácsoló erőt, mely a hazai németség csoportjait közös gyökereik megbecsülésére, megőrzésére és hagyományaik aktív megélésére ösztönzi.

Ennek az érzésnek az önfeledt áramlásához és megerősítéséhez a közösségi rendezvények, fesztiválok kiváló alkalmat nyújtanak. Az alapgondolattal azonosulva a Landesrat egyes szekciói minden évben megrendezik szakterületük jeles eseményeit.

A rendezvényeknek az ország németajkú települései adnak otthont. Az énekkarok rendszeresen részt vesznek különböző német nemzetiségi rendezvényeken, s emellett  a települések helyi programjain is lehetőséget kapnak a hazai német énekkultúra bemutatására.

Kórusok országos minősítő fesztiválja

Az ének szekció legjelentősebb rendezvénye a kórusok országos minősítő fesztiválja, melyet felnőtt és ifjúsági kórusok számára külön-külön rendeznek meg.

Az országos minősítő fesztiválokra az énekkarok a kórusminősítő rendszer kritériumai alapján készülnek fel, mely rendszert a Landesrat dolgozta ki  hazai és külföldi példák alapján. Az alapos szakmai munka méltó jutalma, hogy az aranyminősítést elért kórusok felléphetnek az országos fesztiválgálán.

Az országos fesztivál méltó keretet nyújt a köztiszteletben álló német nemzetiségi személyiségek díjazására, akiknek tevékenységét a Landesrat közössége Stefan Kerner díjjal ismer el.

A 3 éves rotációs minősitő rendszer keretében legutóbb 2019-ben került sor a kórusok minősítésére. A Törökbálinton megrendezett Magyarországi Német Nemzetiségi Felnőtt Énekkarok VIII. Országos Fesztiválján 12 kórus részvételével, közel 300 énekes mérte össze énektudását. A rendezvényről részletes összefoglalót a Landesratforum 2019/decemberi számában olvashatnak.

Egyházzenei rendezvények

Az ének szekció tevekénysége szorosan kapcsolódik a Landesrat szervezet egyházzenei szekciójához, mivel az egyházzenei rendezvények programját a német nemzetiségi kórusok által előadott dallamok színesítik.
Jelentős szerepük van az énekkaroknak a német nyelvű egyházi hitélet aktív gyakorlásában és az autentikus egyházi énekek megőrzésében, melyeket kettő és négyszólamban adnak elő az egyházzenei koncerteken.