Ének és egyházzenei szakmai továbbképzés Csolnokon

2021.02.05. | Egyházzene hírek, Ének hírek

Az ének és az egyházzenei szekció 2020. szeptember 20-án közösen tartotta I. szakmai napját a Komárom-Esztergom megyei Csolnokon.

Rugalmasan alkalmazkodva a pandémia miatti helyzethez a Landesrat nem tétlenkedett a tavalyi évben sem. A folyamatos fejlődés, tanulás jegyében kihasználták a rendelkezésre álló időt és szakmai napra invitálták a kórusvezetőket, kántorokat.

A Landesrat a hagyományápolás, és a nemzetiségi identitás erősítése mellett feladatának tekinti csoportjai képességeinek fejlesztését is. A képzések lehetőséget adnak a tapasztalatcserére, szakmai fejlődésre. Az elsajátított ismeretek csiszolják az amatőr kórusok előadásmódját, bővítik repertoárjukat és hozzájárulnak az ének-zenei és egyházzenei rendezvények minőségi megszervezéséhez. Nem utolsó szempont, hogy a képzéseken megszerzett tudás a kórusvezetők oktatási tevékenységét is segíti, ezzel is biztosítva a hazai németség kulturális hagyományainak, dalkincsének értékvesztés nélküli átörökítését. A képzéseken hallottak gyakorlati alkalmazásáról leginkább a kórusminősítők adnak majd hiteles visszajelzést.  

Az előadók személye alapján nem kérdés, hogy az átfogó történelmi áttekintések mellett a mindennapokban azonnal alkalmazható hasznos, instant tudást is szerezhettek a résztvevők.

A képzés tematikája és előadói:  

Elsőként az ének szekció elnöke Kovácsné Fódi Krisztina, a szakmai munkásságáért számos rangos díjjal elismert karnagy és mesterpedagógus tartotta meg előadását a magyarországi németek népdalkincséről.

Fazekasné Gombár Mónika alelnök, karnagy, ének-zene tanár és kórusvezetőként előadásában a népdalok dialektusban történő lejegyzéséről és a népdalok feldolgozási lehetőségeiről beszélt. Kihangsúlyozva, hogy a dialektusok lejegyzése az értékmegőrzés szempontjából hiánypótló tevékenység, mivel sajnos már szóban is csak ritkán használják a nyelvjárásokat.

Az egyházzenei szekció alelnöke, Pfeiferné Takács Hajnalka a stabil technikai háttérnek köszönhetően a képzéshez online csatlakozott és tartotta meg előadását az adventi és karácsonyi időszak német nyelvű szentmiséinek összeállításáról. Kórusvezetőként és  kántorként is hasznos gyakorlati példákkal és előre elkészített misefüzettel segítette a kollégák felkészülését az ünnepkör eseményeire.

A rendezvény záró előadásaként az egyházzenei szekció elnöke, Szax László az egyházzenei találkozók gyakorlati tapasztalatairól, a kórusok felkészülésének fontos szempontjairól adott részletes összefoglalót. Előadásának legfőbb célja a figyelemfelhívás volt, melyben részletezte, hogy milyen feltételekkel lehet egy olyan színvonalas több száz fős műsort összeálltani, mely végül minden résztvevőnek felejthetetlen és maradandó élményt szerezhet.

A szakmai nap a helyszín, Csolnok település helytörténetének megismerésével, a tájház és a tanösvény megtekintésével zárult. A hely szervesen kapcsolódott a szakmai nap egyik fontos témájához, a nemzetiségi dialektusok megőrzéséhez, ugyanis Csolnok egy olyan település, melynek lakosai mai napig hűen őrzik és ápolják saját, jellegzetes nemzetiségi nyelvjárásukat.

A résztvevők tartalmas és hasznos napot tölthettek el együtt, melynek értékét a lezárások következtében a személyes találkozás lehetősége csak tovább fokozott. Bízunk benne, hogy a képzésen hallottakat sikerül a csoportoknak mielőbb a gyakorlatba is átültetniük.

Galéria