Rendezvények

A zene örömforrás, mely különleges nyelven szólítja meg az embereket, kikapcsol, lelazít és a boldogság érzetét nyújtja a hallgatóságnak. Az ember egész lényét átjáró érzés a zenészeknek is, akik hangszeres játékukkal hozzák létre ezt a művészi élményt. A zenélés alkotó és felemelő érzését közösségben megtapasztalva, az összetartozás érzése, az identitás megélése gazdagítja, kiteljesíti személyiségünket.

A Landesrat zenekari szekciójának rendezvényei ennek a felemelő érzésnek az áramlásához, önfeledt megéléséhez kínálnak ideális környezetet.

A rendezvények tematikája a Landesrat szervezet küldetésének alapelveit követik, nagy hangsúlyt fektetve az értékmentésre, a német nemzetiségi zenei motívumok gyűjtésére, feldolgozására és közösségben való gyakorlására.

A zenekarok produkcióinak, szakmai felkészültségének értékelésére minősítő rendszert, dolgozott ki a szervezet. Meghatározott szempontok alapján készülnek fel a zenkarok és háromévente színpadra állva számot adnak tudásukról. A belső művészi késztetés mellett ezek a megmérettetések is fejlődésre, minőségi szakmai alkotómunkára ösztönzik őket.

Magyarországi Német Fúvószenekarok Országos Fesztiválja

A zenei szekció kiemelt rendezvénye a Magyarországi Német Fúvószenekarok Országos Fesztiválja, melyen 13 régióból a minősítőkön legmagasabb, arany fokozatot elért zenekaroknak lehetőségük nyílik, hogy repertoárjukat a nagyközönség előtt is előadják.

A német nemzetiségi kulturális örökség megőrzéséért évente megrendezett események:

Régi hangszeres zenészek országos találkozója

2003-tól évente megszervezi a Régi hangszeres zenészek országos találkozóját. A szekció fontosnak tartja, hogy azok az idősebb, nagy zenei tudású muzsikusok, akik még megtanulták a gombos harmonika, szájharmonika, citera játéktechnikáját és még képesek megszólaltatni ezeket az ősi sváb hangszereket, tudásukat közkinccsé tegyék. A rendezvény célja, hogy a „régi muzsikusok” megszólításával, értékes tudásuk felemelésével és megismertetésével a fiatal zenészek olyan ösztönzést kapjanak, hogy maguk is megtanulják a régi hangszerek megszólaltatásának fortélyait.

Familienmusik – családi zenekarok, zenész dinasztiák találkozója 

A szekció 2009-től évente megszervezi a Familienmusik – családi zenekarok, zenész dinasztiák találkozóját, azzal a céllal, hogy a felmenőiktől átvett zenei örökséggel hozzájáruljanak a hazai svábság zenekultúrájának gazdagításához és tovább örökítéséhez. A szekció fontosnak tartja, hogy a fiatalabb generációk átvegyék őseiktől és megőrizzék a “családi aranyat”.