Szakmai képzések

A zenekari szekció tizenéves hagyományokra visszavezethető szakmai képzései főként a fiatal zenészek, a felnövekvő generáció képzésére koncentrálnak.

Magyarországi Német Ifjúsági Válogatott Fúvószenekar – Jugendauswahlorchester

A Magyarországi Német Ifjúsági Válogatott Fúvószenekart 2003-ban a Landesrat két ikonikus alakja, Heilig Ferenc a Landesrat akkori elnöke és Fódi János a zenekari szekció elnöke álmodta meg és hozta létre.

A zenekar célja a hazai német ifjúsági zenészgeneráció kinevelése és továbbképzése. Tagjai 10-24 éves tehetséges fiatal zenészek, akik a hazai németséget reprezentatív zenekarként bel- és külföldön is egyaránt képviselik. A német nemzetiségi fúvószene mellett Dunamenti sváb és cseh darabokat is játszanak.

„JAO-Musikwoche” szakmai hét

A zenekar repertoárjának kialakítása, betanítása, a különböző szintű zenészi készségek összehangolása érdekében évente „JAO-Musikwoche” névvel szakmai továbbképző hetet szerveznek.

A képzést több éven át nagy sikerrel rendezték meg az alábbi német lakta településeken: Városlőd (2003), Dunabogdány (2004), Fertőrákos (2005), Pécsvárad (2006), Balatonfüred (2007), Várgesztes (2008).

Majd tízévnyi szünetet követően, nemzedékváltás ment végbe a szervezeten belül és valós igényekre alapozva, 2019-ben a szekció ismét megrendezte, a „JAO-Musikwoche” képzést. A szervező Kaszás Sándor, a zenekari szekció elnöke az alapítók szellemiségét vitte tovább. A szakmai hét célja továbbra is a képességfejlesztés, tehetséggondozás, a magas színvonalú előadásmód elsajátítása, a nemzetiségi fúvószenei kultúra megőrzése és nemzetközi szintű képviselete maradt.

A hagyományt folytatva 2021-ben Dunaszentmiklóson gyűlnek össze az ifjúsági válogatott fúvószenekar fiatal zenészei.

A fiatalon megszerzett tudás felbecsülhetetlen, ezért kiemelten fontos ennek a korosztálynak a képzése. Az egyéni fejlődés mellett, a közösségben végzett munkával megszerzett tapasztalat hasznosulhat a német hagyományok őrzésében a helyi közösségekben. A képzés tapasztalt szakemberek vezetésével történik. Az alapfokú német nyelvtudás részvételi elvárás, ezzel is ösztönzik a fiatalokat nemzetiségi anyanyelvük bátrabb használatára. Az egyházi énekek és a szentmise zenei kíséret elsajátítása pedig segíti a német anyanyelvi hitélet újjáélesztését.

„Harmonikawoche” szakmai hét

A zenei szekció 2008-ban hozta létre a Landesrat Harmonika Zenekarát. Szintén közösségerősítő és szakmai továbbképző jelleggel rendezik meg a  „Harmonikawoche” továbbképző hetet, a zenész utánpótlás kinevelésére. Az egyhetes örömteli közös alkotás mára már hagyománnyá vált az ifjúság körében.

A  „Harmonikawoche” céljai:
– Képességfejlesztés, tehetséggondozás, utánpótlás nevelés;
– A népzenei hagyományok őrzése, ismeretének bővítése;
– A német népzene jellegzetességeinek megismertetése és átörökítése;
– Szakmailag megalapozott hangszerkezelés, stílusismeret;
– Honismeret kötetlen formában;
– Az anyanyelvi hitéleti tevékenység újjáélesztése.

Mindez  anyanyelvi közegben, hozzáértő szakemberek vezetésével, de mégis játékosan, a fiatalok nyelvén történik.

A program szakmai jelentősége:
Az utánpótlás nevelésben az egyéni fejlődés mellett, a közösségben végzett munkával megszerzett tapasztalat több szinten hasznosul a német hagyományok ápolásában. Az énekkarok számára a harmonika kíséret segítség, a tánccsoportok számára pedig az élő zenei kíséret elengedhetetlen. A tánccsoportok minősítő rendszere alap elvárásként fogalmazza meg az élő zenei kíséretet a minősítő versenyeken, ezzel is ösztönözve a két szakmai terület összehangolt alkotó tevékenységét.

Szakmai képzések

A 2020-ban tapasztalt pandémiás korlátozások következtében a zenekari szekció vezetősége a karnagyokat és zenekarvezetőket egy napos szakmai képzésre invitálta. A képzés célja a hazai németség kulturális hagyományainak, zenei kultúrkincsének megőrzéséhez a mindennapokban alkalmazható hasznos tudáshoz jussanak. A képzésről részletesen a szekció Hírek menüpontban olvashatnak.

A szakmai napot idén is tervezik, melynek októberi helyszíne ebben az évben Mányon lesz.