Rendezvények

Landesrat a Közösség. Ez a jelmondat is szimbolizálja, hogy a közös gyökerek, az összetartozás érzése az az alapvető összekovácsoló erő, mely a hazai németség csoportjait hagyományainak megőrzésére, megélésére ösztönzi.

Ennek az érzésnek az önfeledt áramlásához és megerősítéséhez a közösségi rendezvények, fesztiválok kiváló alkalmat nyújtanak. E gondolattal azonosulva minden évben a Landesrat szekciók megrendezik szakterületük jeles eseményeit.

A rendezvényeknek az ország különböző németek által lakott települései adnak otthont. Az énekkarok rendszeresen részt vesznek különböző német nemzetiségi rendezvényeken, valamint a települések helyi programjain is lehetőséget kapnak a hazai német énekkultúra bemutatására.

Kórusok országos minősítő fesztiválja

Az ének szekció legjelentősebb rendezvénye a kórusok országos minősítő fesztiválja, melyet felnőtt és ifjúsági kórusok számára külön rendeznek meg.

Az országos minősítő fesztiválokra az énekkarok a Landesrat által hazai és külföldi példák alapján kidolgozott kórusminősítő rendszer alapján készülnek fel. Az alapos szakmai munka méltó jutalma, hogy az aranyminősítést elért kórusok felléphetnek az országos fesztiválgálán.

Az országos fesztivál méltó keretet nyújt a köztiszteletben álló német nemzetiségi személyiségek díjazására, akiknek tevékenységét a Landesrat közössége Stefan Kerner díjjal ismer el.

A 3 éves rotációs minősitő rendszer keretében legutóbb 2019-ben került sor a kórusok minősítésére.

A Törökbálinton megrendezett Magyarországi Német Nemzetiségi Felnőtt Énekkarok VIII. Országos Fesztiválján 12 kórus részvételével, közel 300 énekes mérte össze énektudását. A rendezvényről részletes összefoglalót a Landesratforum 2019/decemberi számában olvashatnak.

Egyházzenei rendezvények

Az ének szekció tevekénysége szorosan kapcsolódik a Landesrat szervezet egyházzenei szekciójához, mivel az egyházzenei rendezvények programját a német nemzetiségi kórusok dallamai színesítik.

Jelentős szerepük van az énekkaroknak a német nyelvű egyházi hitélet aktív gyakorlásában és az autentikus egyházi énekek megőrzésében, melyeket kettő és négyszólamban adnak elő az egyházzenei koncerteken.

2021 évi rendezvények: