Több, mint húszezer EUR összegű támogatás 2020-ban

2021.02.27. | Landesrat hírek

A Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa a Német Szövetségi Belügyminisztérium (BMI) és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatán (LDU) keresztül a 2020-as évben 20 988, 73 EUR támogatásban részesült.

A finanszírozás lehetővé tette egy láda orgona, egy digitális keverőpult, tíz archíváló irodai szekrény, két mobil hangfal, öt diktafon és egy mobil hangrögzítő eszköz megvásárlását, valamint négy szakmai nap megrendezését az ének, zenekari, tánc és ifjúsági szekciók számára.

A beszerzések megkönnyítik az adminisztratív feladatokat és emelik a rendezvények színvonalát. A továbbképzések módszertanilag segítik a különböző kulturális csoportok jövőbeli munkáját, biztosítva ezáltal az autentikus előadásmódot.

A Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa ezúton fejezi ki köszönetét a támogatásért.

Der Landesrat der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen erhielt vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) über die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen im Jahre 2020 eine Zuwendung in Höhe von 20.988,73 Euro.

Durch die Förderung konnten eine Truhenorgel, ein digitales Mischpult, zehn Archivschränke, zwei mobile Lautsprecher, fünf Diktiergeräte und ein mobiles Tonaufnahmegerät angeschafft werden bzw. vier Fachtage der verschiedenen Sektionen (für Chöre, Kapellen, Tanzgruppen und für Jugend) organisiert werden.

Die Anschaffungen erleichtern die Erledigung der administrativen Aufgaben und gestalten die Veranstaltungen niveauvoller. Die Weiterbildungsmöglichkeiten werden in Zukunft die Arbeit in den verschiedenen Kulturgruppen methodisch verbessern und dadurch die Authentizität der Vorführweise sicherstellen. 

Der Landesrat der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen möchte sich auf diesem Wege für die Förderung bedanken.