Tisztújító közgyűlés és szakmai hétvége Tótvázsonyban

2022.03.20. | Landesrat hírek

49 fő küldöttből 45 fő jelenlétével tartotta meg március 6-án a Landesrat tisztújító közgyűlését. A közel teljes létszám élő bizonyítéka annak, hogy a Landesrat közössége  számára fontos mindaz, amelyet a szervezet keretein belül tesznek a magyarországi németségért.

Landesrat vezetősége négy évente lehetőséget kap arra, hogy megújuljon. A közgyűlés a tisztségviselők megválasztásával egyszerre jelent szellemi felfrissülést és megerősítést is.

Kreisz László, a Landesrat elnöke elmondta bevezetőjében, hogy jó látni azt az utat, fejlődési ívet, melyet a közösség az elmúlt 25 év alatt bejárt, és látni a terveket, melyek körvonalazzák azt a jövőt, melyet a közösség célul tűzött ki maga elé.

A megújulás mellett a közgyűlés másik fontos feladata, hogy megerősítse tisztségében a képviselőket, akik egyéniségükkel megtöltik a tisztségeket. A közgyűlés felhatalmazza őket, bizalmat szavaz nekik, akik ezután szakmai tudásukkal, alázatosan szolgálják a Landesrat céljainak megvalósítását.

A Közgyűlés elején Gallai Gergely, Ritter Imre német nemzetiségi országgyűlési képviselő irodavezetője köszöntötte a jelenlevőket, tolmácsolta képviselő úr üdvözletét és megköszönte a Landesrat támogatását az előttük álló parlamenti választás sikeréhez.

A szervezet elnöke beszámolójában összefoglalta a pandémia két évében történt eseményeket. Bár a korlátozások miatt nem nagyon kerülhetett sor személyes találkozásokra és számos rendezvény elmaradt, a Landesrat életében nem telt tétlenül ez az időszak sem, ugyanis kihasználva a helyzetet analógról digitális formára állították át a Landesrat működését.

Megújult a Landesrat honlapja és elindult hivatalos Facebook oldala is. A két felület szervesen összekapcsolódik, míg a Facebook dinamikus tartalmakkal jelentkezik, a honlap az állandó, statikus információkat tartalmazza a szervezetről.

A honlapon minden esemény-rendezvény megtalálható előre 3 évre, tehát ezen a felületen mindig eléri bárki az időpontokat, információkat. Létrejött egy országos eseménynaptár is, a Landeskalender, azzal a céllal, hogy a helyi rendezvényeket is ebbe rögzítve megkönnyítsék a csoportok programszervezését és tájékozódását.

A Landesrat webshop megalakításának feltételei is összeálltak a járvány időszaka alatt, melynek finomhangolása tovább folytatódik. A webshop célja egy mindenki számára elérhető kottatár létrehozása, működtetése.

A LandesratForum aktuális 2020-21 évi kiadása a pandémia két évét foglalja össze. A Forum a jövőben is éves, összefoglaló kiadványként jelenik majd meg.

Az elnök beszámolójában részletesebben kitért a Weltdachverband moosbachi találkozójára, ahol öt német nemzetiséget tömörítő szervezet képviselői ültek össze, hogy a német nemzetiségi csoportok motiválásának stratégiájáról egyeztessenek. A Landesrat felvállalja azt a szerepet, hogy ismét lendületet vigyen a gépezetbe és szorosabbra fonja a szálakat a szervezetek között.  Célja, hogy minősítő rendszerébe beépítse a németországi szakmai kirándulásokat hosszútávú tapasztalatszerzés céljával.
Az elmúlt év másik nagy területét a képzések jelentették. Magasabb szinten gondolkodott a vezetőség először, azonban a kialakult járványhelyzet miatt saját berkein belül, limitált létszámmal próbálták ki a képzésket. A jól sikerült tréningeket folytatják a jövőben is szélesebb körben.  

A szervezet elnöke három alappillért emelt ki a Landesrat tevékenységét illetően, melyekre alapozva lehet sikeresen építkezni.

Elsőként említette a stabilitást, mely alatt a szilárd gazdasági alapokat értette. Másodikként a kiszámíthatóságot, mely hosszútávú gondolkodás eredménye, valamint annak is köszönhető, hogy az alapítók útjáról nem tértek le. Harmadik pillérként a tervezhetőséget hangsúlyozta ki, mégpedig abban az értelemben, hogy a csoportok a Landesrattal folyamatosan tervezhetn

Az elnöki beszámolót követte az Ellenőrző Bizottság beszámolója, elnöke, Wennesz József közreműködésével. A beszámolóban kiemelte, hogy nagyon stabil gazdasági alapokon áll a szervezet. Ezt követően néhány pontban az Alapszabály módosítására került sor, majd a szekció vezetők beszámolói következtek, tisztújító javaslataikkal. A szavazás után az alábbiak szerint állt össze a Landesrat következő 4 évének vezetőség

A közgyűlés az egyesület elnökének a következő 4 évre ismét Kreisz Lászlót választotta meg.

A szekciók vezetői:

Az ÉNEK szekció elnöke: Kovácsné Fódi Krisztina, alelnökök: Fazekasné Gombár Mónika és Koleszár Ferencné.
A ZENEKARI szekció elnöke: Kaszás Sándor, alelnökök: Fazekas József és Rózsár Milán.
A TÁNC szekció elnöke: Szabó Julianna, alelnökök: Zwick András és Agárdi Gábor.

Az EGYHÁZZENE szekció elnöke: Szax László, alelnök: Pfeiferné Takács Hajnalka.
Az IFJÚSÁGI szekció elnöke: Bunth Edina, alelnökök: Bakó Berta és Varga Viktória Éva.
Az ELLENŐRZŐ Bizottság elnöke Wennesz József Károly, tagjai Tavaszi István és Gölcz Mira.

A közgyűlés továbbiakban sort kerített a 2022-23-24 évek programtervek elfogadására, majd a Landesrat 25 éves jubileumi ünnepségének előkészületeit részletezték, véglegesítették és felállítottak egy az összes szekciót képviselő szervező bizottságot, amely összefogja a rendezvény előkészületeit. A jubileumi ünnepség időpontja: 2022. július 30., helyszíne: a Veszprémi Aréna.

A közgyűlés záró gondolataként megfogalmazódott, hogy mennyire felemelő érzés, egy ilyen közösséghez tartozni, melynek vezetői, tisztségviselői nemcsak szavakban, hanem testben és lélekben is együtt teszik a dolgukat alázattal, hatalmas szakmai tudással és tisztelettel a közösség iránt.

A szakmai hétvége Magyarország Kormánya és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (LDU) támogatásával valósult meg.

Galéria