Tánckultúráért Díjjal tüntették ki Agárdi Gábort

2023.12.30. | Landesrat hírek, Tánc hírek

A Landesrat táncszekciója a Tánckultúráért díjat a tánchagyományt ápoló, értékőrző szemléletű egyéniségek elismerésére alapította, melyet háromévente ítél oda az arra érdemes köztiszteletben álló személyeknek.

A tánc összetett mozgásforma, mely kifejezi a test és a lélek, a zene és a finom mozdulatok harmóniáját. Akit a tánc önfeledt öröme egyszer megérint és a tánchagyományok iránti alázattal és tisztelettel ötvöződik, annak mindez előbb-utóbb egyéniségébe is beépül.

Nem történt ez másképp Agárdi Gáborral sem, aki már iskolás korától örömmel táncolt a helyi, mórágyi sváb közösségben. Akkor még nem sejtette, hogy egész életét szenvedélyének fogja szentelni és szívügye lesz a hazai németség tánchagyományainak éltetése, a tánckoreográfiák integritásának, eredetiségének megőrzése. Táncpedagógusként is ennek az értékes tudásnak a továbbadásán munkálkodik.

A Mórágyi Német Nemzetiségi Tánccsoport a tánc iránti elköteleződésének bölcsője volt. Ebben a közegben összetartó közösségre talált, akikhez a mai napig is szívesen visszatér. Számos fesztiválon vettek részt, és a csoporttal többször külföldön is képviseltették magukat. A mai napig büszke gyökereire.

A sváb néptánc kultúra iránti elköteleződése a pécsi magyarországi német néptánc szakos táncoktatói képzés elvégzése után a táncoktatásban, az autentikus koreográfiák megalkotásában teljesedett ki. Évekig vezette a szálkai német Blauer See tánccsoportot és több településen is oktatott: Nagynyárádon, Újpetrén és Vokányban.

Helyi hagyományőrző tevékenységét országos szintre emelte, amikor elvállalta a Landesrat táncszekciójának elnöki tisztjét. A szervezet minősítő rendezvényein zsűritagként, szakértőként, több éven át a tánctáborok vezetőjeként szervezte, fejlesztette a tánccsoportokat, segítette közösségépítő kezdeményezéseiket.

A magyarországi német tánckultúra megőrzése, a tánctudás átadása, a néptáncoktatók képzése és a közösségek támogatása iránti elkötelezett munkáját a Landesdrat 2023-ban a Tánckultúráért Díjjal ismerte el. Gratulálunk Agárdi Gábornak a rangos elismerésért!