Fenséges koncertélmény különleges helyszínen – Kirchenmusikfest Bodajkon

2023.09.20. | Egyházzene hírek, Landesrat hírek

Szeptember 9-én, különleges helyszínen, a Bodajki Segítő Szűz Mária-kegytemplom komplexumában, fenséges élményben volt részük a fellépő kórusoknak és az egybegyűlteknek, a Magyarországi Német Egyházzene 25 éves jubileumi ünnepén.  A komplexum adottságai lehetővé tették, hogy a meghitt szabadtéri szentmisén a jelenlevők közösen imádkozhassanak, majd ez az emelkedett érzés a 14 kórus által összeállított színvonalas egyházzenei koncerten teljesedjen ki. 

Köszönet Mórocz Tamás plébánosnak a német nyelvű szentmise celebrálásáért.  A Landesrat egyházzenei szekciója nagy hangsúlyt fektet az anyanyelvi hitélet újjáélesztésére a német ajkúak körében, épp ezért biztosítja számukra, hogy hitüket német nyelven gyakorolhassák.  

Szax László, az egyházzenei szekció elnöke nyitóbeszédében kihangsúlyozta a hely jelentőségét, ugyanis már a környékbeli sváb felmenőik is évszázadokon át erre a helyre jártak imádkozni, hogy a Segítő Szűz anya pártfogását kérjék.  

A koncerten kettő, három és négy szólamban hangzottak el egyházzenei énekek.  A koncert első részében kétszólamú énekeket énekeltek az alábbi kórusok:   

Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület 
Heideröslein  Singrunde 
Liederschatz Chor des VDB des XVIII. Bezirk 
Blumenstrauss Chor 

A második részben szintén kétszólamú énekeket hallhattunk az alábbi kórusok előadásában:  
Kakasdi Német Nemzetiségi Kórus 
Mözsi Német Nemzetiségi Énekkar 
Chor der Doroger Deutschen Nationalitätenselbstverwaltung 
Wetschescher Nachtigallen 
Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus – Érd 

A koncertet a vegyeskórusok műsorával zárták. Fellépett a 
Bólyi Vegyeskar 
Szent Mihály Egyházi Kórus – Városlőd 
Herendi Német Nemzetiségi Dalkör 
Chor der Doroger Deutschen Nationalitätenselbstverwaltung 
Taksonyi Vegyes Dalkör 
 
A koncert blokkjai között üde színfoltként a Bodajki Boldog Gizella óvodások műsorát láthatta és a Bodajki Szívhang Kórust hallhatta a közönség. 

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével:  
Főtisztelendő Mórócz Tamás plébános  
Waldmann-né Baudentisztl Éva és Gerlinger Tibor, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata nevében,  
Fehér Margit, a Fejér Vármegyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Fuchs János, a Fejér Vármegyei Német Önkormányzatok Szövetségének elnöke, 
Bodajk Város Önkormányzatának képviselői 
Kreisz László, a Landesrat elnöke 
Pfeifferné Takács Hajnalka, a Landesrat egyházzenei szekciójának alelnöke, 
Kovácsné Fódi Krisztina, a Landesrat ének szekciójának elnöke, és alelnökei Fazekasné Gombár Mónika és Koleszár Ferencné. 

A koncert végén Kreisz László, a Landesrat elnöke beszédében külön megköszönte az ötletgazdának, Gerlinger Tibornak, hogy javaslatára erre a szent helyre hozták a rendezvényt. Bíztatta a jelenlevőket, hogy a helyszínen megélt áldást, nyugalmat, békességet vigyék magukkal a hétköznapokba is. 

 A rendezvény a Német Szövetségi Belügyminisztérium (BMI), a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (LdU) és Magyarország Kormánya támogatásával valósult meg. 

Galéria