A Landesrat éves közgyűlésének témái

2023.03.02. | Landesrat hírek

Február 26-án Tótvázsonyban ült össze a Landesrat vezetősége a szervezet idei közgyűlésén.

Az év fontos eseménye a közgyűlés mivel a vezetőség tagjai itt fogadják el az elkövetkező három év stratégiai terveit és körvonalazzák a szervezet fejlődésének irányvonalát.

A tanácskozáson először Kreisz László, a Landesrat elnöke foglalta össze beszámolójában a 2022-es év eseményeit. Kiemelte, hogy egyik legfontosabb elnöki vállalásának tekinti a stabil és kiszámítható gazdálkodást, hogy a szekciók a szakmai tevékenységükre tudjanak koncentrálni és szárnyalhassanak terveik megvalósításában.

Gondolatait az analóg Landesrat digitálisra való átállításával folytatta. Elmondta, hogy a generáció váltás következtében az online kommunikáció több csatornáját naprakészen kell tartani, jelen kell lenni. Kiemelte a folyamatos kapcsolattartás fontosságát és kérte a jelenlevőket kövessék a csatornákat, legyenek képben a szervezet eseményeivel. Ezután részletezte, hogy a Landesrat webshop még milyen kiaknázatlan lehetőséget jelent a Landesrat szellemi termékeinek összegyűjtésére, tárolására és értékesítésére.

Ezt követően részletezte a Landesrat külföldi szervezetekkel, partnerekkel való kapcsolatát. A Duna-menti svábokat tömörítő szervezetekkel folytatják a tárgyalásokat idén is a motivációs rendszerrel kapcsolatban, a magyarországi és németországi ifjúsági kultúrcsoportok határokon átívelő kapcsolatépítése érdekében. A Landesrat rendszerében minősült, és színvonalas produkciók európai és amerikai külföldi fellépési lehetőségekhez juthatnak.

Következő napirendi pontként az Ellenőrző Bizottság beszámolóját hallhatták a jelenlevők, melyet követően a szekció elnökök nyújtottak képet az elmúlt év területüket érintő szakmai tevékenységeiről. Beszámolóikban kirajzolódott, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a fiatalok bevonzására, megtartására, a szekciók közötti együttműködésre, a kultúrcsoportok képzésére.

A közgyűlés fontos témája a 2023. évi költségvetés volt, mely a Landesrat működésének stabil, kiszámítható hátterét biztosítja az idei évben is. Körvonalazták a 2024-2025-ös évek programtervét is.

Záró gondolatában részletezte, hogy semmi sem jön létre csak úgy, hanem a siker előfeltétele a rengeteg munka, elszántság és alázatos szolgálat. Épp ezek a jegyek alkotják a Landesrat szervezet mozgatórugóját. Futó gondolatként megemlítette, hogy előfordulhat, hogy ezt már a következő generáció fogja élvezni, de a Landesrat célja a kontinuitás annak érdekében, hogy mindig legyenek pillanatok, amiket közösen megélhetnek a közösség tagjai.

Landesrat a közösség, ahol a fejlődés élmény!

A rendezvény a Német Szövetségi Belügyminisztérium (BMI) és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (LdU) és Magyarország Kormánya támogatásával valósult meg.

Galéria